Fes de la teva passió una professió!


QUÈ ÉS UN CFGM?

El Centre Tècnic Can Taió imparteix els cicles formatius de grau mitjà (CFGM).

Aquests ensenyaments són professionalitzadors i proporcionen als alumnes la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La titulació que s’obté en finalitzar un cicle formatiu de grau mitjà és la de tècnic o tècnica del perfil professional corresponent, que permet l’accés al món laboral, a altres cicles de grau mitjà o als cicles de grau superior.

Els CFGM del Centre Tècnic Can Taió estan autoritzats pel Departament d’Educació fet que garanteix la seva qualitat educativa.

OFERTA EDUCATIVA

CFGM TÈCNIC EN ACTIVITATS EQÜESTRES

La competència general d’aquest cicle consisteix a manejar i tenir cura dels cavalls en cadascuna de les seves fases productives, així com desenvolupar activitats de guia per itineraris eqüestres, amb especial atenció per la seguretat i el benestar animal, utilitzant i mantenint instal·lacions materials i equips i acomplint la normativa de benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.ACCÉS

Per accedir al cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en activitats eqüestres cal complir els següents requisits:

 • Graduat en ESO.
 • Tenir un títol de tècnic/a.
 • Haver superat la prova d’accés als cicles de grau mitjà.
 • Haver realitzat el curs específic d’accés als cicles de grau mitjà.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat.
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Sortides professionals Hipica Taió

ORGANITZACIÓ

DURADA:
2.000 h repartides en dos cursos acadèmics.

HORARI:
De dilluns a divendres de 8 a 14 hores.

MENJADOR:
El centre disposa de servei de menjador.

TRANSPORT:
Cal utilitzar el transport públic per arribar al centre.CERTIFICACIÓ

Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic/a en activitats eqüestres, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional,
 • al món laboral.
Prova d’accés als cicles de grau mitjà Hipica Taió

ÀMBIT PROFESSIONAL

Empreses públiques o privades de qualsevol mida, de forma autònoma o contractada. Empreses dedicades a la producció, ensinistrament, doma, munta i exhibició de cavalls, com a l’àmbit de les activitats recreatives a la natura i turisme actiu o d’aventura, a les àrees de programació, organització, desenvolupament, seguiment i avaluació d’itineraris a cavall per terrenys variats i per a tot tipus d’usuaris.


SORTIDES PROFESSIONALS

 • Treballador/a en la cria i producció de cavalls.
 • Cuidador/a de cavalls.
 • Ensinistrador/a de poltres.
 • Genet professional a centres de pupil·latge, entrenament, descans i recuperació de cavalls.
 • Treballador/a a empreses de serveis relacionades amb el sector equí.
 • Auxiliar de ferrador.
 • Guia per itineraris a cavall.
Prova d’accés als cicles de grau mitjà Hipica Taió

INSTAL·LACIONS

L’Escola Tècnica Can Taió disposa d’instal·lacions preparades per a poder complir amb el nostre projecte educatiu.

 • 18 pàdocs.
 • 4 pistes d’equitació